Ministre e Tregtisë dhe Industrisë


Zyrtarja e protokollit në Kabinetin e Ministres

Merlinda Ramaj
Adresa:

Lagjja e Spitalit, rr. "Muharrem Fejza", 100000 - Prishtinë

Kontakti:

+381 (38) 200 36 581

E-mail:

merlinda.ramaj@rks-gov.net

Top