Zëvendësministër, Kadri Kryeziu


ZËVENDËSMINISTËR I TREGTISË DHE INDUSTRISË

Kadri KryeziuI lindur më 25.08.1958 në Pagarushë, komuna e Rahovecit

Arsimimi:

Fakulteti juridik drejtimi politiko-administrativ, Universiteti i Prishtinës
Magjistër i shkencave juridike

Publikime:

Lindja e pluripartizmit në Kosovë 1989-1998
Funksionimi i pushtetit lokal në Prizren gjatë periudhave historike
E drejta e zgjedhjes si e drejtë politike dhe fundamentale e qytetarit

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake:

Organizator i demostratave  studentore mars 1981,i denuar 10 vite burg të rëndë
Profesor i lëndës të se” Drejtes Kushtetuese”në Gjimnazin e Prizrenit nga viti 1996
Kryetar I KMLDNJ-së  për Prizren(1990-1995)
Anëtar I Kryesisë së PPK-së (1991-2002)
Kryetar I Kuvendit Komunal të Prizreni(199-2000)
Anëtar I Kryesisë Qendrore të Aleancës Për Ardhmerinë e Kosovës
Këshilltarë  i Asambles Komunal të Prizrenit
Kryeinspektor i mjedisit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Është profesor universitar

Gjuhë tjetër përveç amëtares:

Serbokroatisht
Frëngjisht
Anglisht

Të dhëna personale:

Kontakti tel: 044 505 836, e-mail: kadri.kryeziu.@gov.kos.net
Adresa Rr. “Besëlidhja” nr.49,Prizren
I martuar,tre fëmijë.

Aftësitë tjera:

Kompjuter (Word, Exel)E-mail:

kadri.kryeziu@ks-gov.net

Top