Zyra e Sekretari të Përgjithshëm


u.d. Sekretar i Përgjithshëm

Rexhep Bllaca
Adresa:

Lagjja e Spitalit, rr. "Muharrem Fejza", 100000 - Prishtinë

Kontakti:

+381 (38) 200 36 501

E-mail:

rexhep.bllaca@rks-gov.net

Top