Rregulloret


 • Rregullore nr. 01/2015 për punën e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik të Kosovës

  08.06.2015 Shkarko
 • Rregullore (MTI) nr. 06/2014 për mënyrën e vlerësimit të konformitetit për produktet ndërtimore

  24.09.2014 Shkarko
 • Rregullore (MTI) nr. 05/2014 për përcaktimin e çmimeve dhe shitjen e mallrave me zbritje

  22.09.2014 Shkarko
 • Rregullore (MTI) nr. 04/2014 për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për përdorim në atmosfera potencialisht shpërthyese

  05.09.2014 Shkarko
 • RREGULLORE (MTI) NR. 03/2014 PËR AEROSOLËT DISPENSIVË

  07.07.2014 Shkarko
 • RREGULLORE (MTI) Nr.02/2014 PËR KËRKESAT THEMELORE NË PUNËT E NDËRTIMIT

  28.05.2014 Shkarko
 • Rregullore (MTI), nr. 01/2014, për kërkesat themelore dhe vlerësimin e konformitetit të pajisjeve elektrike shtëpiake për ngrirje, frigoriferëve dhe kombinimet e tyre, në lidhje me kërkesat e efiçiencës së energjisë

  25.02.2014 Shkarko
 • Rregullore (MTI) - nr. 09/2013 për etiketimin, prezantimin dhe reklamimin e produkteve ushqimore

  30.12.2013 Shkarko
Top