Publikimet


 • Hulumtimi mbi nevojat kombëtare në fushat ligjore dhe industrinë metrologjike

  22.11.2015 Shkarko
 • PASQYRË E ANKESAVE TË KONSUMATORËVE GJATË PERIUDHËS KORRIK-SHTATOR 2015

  22.10.2015 Shkarko
 • Udhëzues lidhur me vlerësimin e ndikimit të politikave (qasja sasiore)

  14.10.2015 Shkarko
 • Vlerësimi i Ndikimit për Liberalizim të Tregtisë së Shërbimeve

  18.08.2015 Shkarko
 • ANKESAT E KONSUMATORËVE JANAR-QERSHOR 2015

  27.07.2015 Shkarko
 • SHKËMBIMET TREGTARE 2014

  07.06.2015 Shkarko
 • NTB-të në kontekst të CEFTA-së

  28.05.2015 Shkarko
 • Dimensioni Tregtar i MSA-së me BE-në dhe Ekonominë e Kosovës

  07.05.2015 Shkarko
Top