Ministre e Tregtisë dhe Industrisë


MINISTËR I TREGTISË DHE INDUSTRISË (tetor-dhjetor 2014)

Ismet MulajAdresa:

Lagjja e Spitalit, rr. "Muharrem Fejza", 100000 - Prishtinë

Kontakt:

+381 (0)38 512 944

E-mail:

ismet.mulaj@rks-gov.net

Top