Lulzim Demolli, këshilltar politik


Këshilltar politik

Lulzim DemolliLulzim Demolli (1977) studimet për gazetari i ka përfunduar në Fakultetin e Gazetarisë “Faik Konica” në Prishtinë. Në vitin 2009, ka përfunduar Shkollën për Integrime Evropiane.

Z. Demolli është emëruar në postin e këshilltarit politik të ministrit të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në janar të vitit 2014. Ai njëkohësisht ushtron detyrën e zëdhënësit të Ministrit.

Përpara se të emërohet në pozitën e këshilltarit, z. Demolli ka ushtruar për dhjetë vjet profesionin e gazetarit në të përditshmen “Koha Ditore”.

Jeton në Prishtinë, me gruan Mirjetën dhe djalin Aronin.


Adresa:

Lagjja e Spitalit, rr. "Muharrem Fejza", 100000 - Prishtinë

Kontakti:

+381 (0) 38 512 181

E-mail:

cuneyd.ustaibo@rks-gov.net

Top