Alisa Limaj, keshilltare politike


Keshilltare Politike

Alisa LimajAdresa:

Lagjja e Spitalit, rr. "Muharrem Fejza", 100000 - Prishtinë

E-mail:

alisa.limaj@rks-gov.net

Top