Licencat

Në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë licencohen veprimtaritë e subjekteve/etniteteve të biznesit për tregtimin e derivateve. Më poshtë paraqiten kërkesat për licencim të etniteteve të biznesit për tregtimin e derivateve:

 • Deponim te dizelit dhe benzines

  12.03.2014 Shkarko
 • Deponim te kerozines

  12.03.2014 Shkarko
 • Deponim te lëndes së parë

  12.03.2014 Shkarko
 • Deponim te LPG-se

  12.03.2014 Shkarko
 • Import te dizelit dhe benzines

  12.03.2014 Shkarko
 • Import te bitumenit

  12.03.2014 Shkarko
 • Import te vajrave te renda per ngrohje (mazutit)

  12.03.2014 Shkarko
 • Import te bitumenit dhe mazutit

  12.03.2014 Shkarko
Top