Arbër Xh Krasniqi - këshilltar politik


Këshilltar politik

Arbër Xh. KrasniqiAdresa:

Lagjja e Spitalit, rr. "Muharrem Fejza", 100000 - Prishtinë

E-mail:

arber.xh.krasniqi@rks-gov.net

Top