Kontakti


Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Adresa:

Rr.”Muharrem Fejza”, p.n Lagjja e Spitalit, 10000 - Prishtinë / Republika e Kosovës

Tel:

+ 381(0) 38 512 059
+ 381(0) 38 512 133

fax:

+ 381(0) 38 512 798

E-mail:

infokabineti.mti@rks-gov.net

zkp.mti@rks-gov.net

adem.gashi@rks-gov.net

bajram.shala@rks-gov.net

sose.muhadri@rks-gov.net

Dërgo komentin tuaj

Top