Këshilltar i Lartë Politik dhe Shef i Kabinetit


Këshilltar i Lartë Politik dhe Shef i Kabinetit

Bernard NikajBernardi ka përvojë shumëvjeçare si konsulent i pavarur në çështjet e menaxhimit të sektorit publik. Gjatë kësaj kohe ai është marrë me çështje të reformës së financave publike, rishikimeve funksionale dhe reformës së administratës publike, me theks të veçantë në portofolion e zhvillimit ekonomike si dhe me reformën e skemave sociale dhe implementimin e sistemeve për menaxhim shendetësor. Aktualisht është kandidat për PhD në Qeverisje dhe Politika Publike në Universitetin e Maastrichtit në Holandë.

Ka përfunduar studimet për MSc në Menaxhim të Sistemeve Informative në London School of Economics (LSE) si përfitues i bursës prestigjioze Chevening nga British Council. Studimet themelore i ka përfunduar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës.

E-mail:

bernard.nikaj@rks-gov.net

Top