Këshilltare Politike për Metrologji


Këshilltare Politike për Metrologji

Teuta LuboteniStudimet e larta i kreu në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin Teknik, ku mori titullin Inxhiniere e Elektroteknikës.

Teuta është metrologja e parë në Kosovë, ka përvojë 26 vjeçare në Institutin e Metrologjisë Legale të Kosovës (MLK) në Prizren dhe specializoi në Slloveni në Iskra, me temë ''Shqyrtimi, kalibrimi i njehsorëve të energjisë elektrike''.

E-mail:

teuta.luboteni@rks-gov.net

Top