Këshilltar politik


Këshilltar politik

Arben DubovaArben Dubova ka përfunduar Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, ndërsa aktualisht është në përfundim të studimeve master në Ekonomi e Ndërmarrjes.

Ka përvojë 15 vjeçare në shërbime kontabiliteti në sektorin privat, si dhe përvojë 8 vjeçare si konsulent. Për më shumë se tre vite ka qenë i emëruar politik në pozitën e Drejtorit të Administratës së Përgjithshme në komunën e Gjilanit. Për 7 vite ishte mësimdhënës në shkollën e mesme ekonomike “Marin Barleti” në Gjilan.

E-mail:

arben.dubova@rks-gov.net

Top