Ali Jakupi, ministër


MINISTËR I TREGTISË DHE INDUSTRISË (mars 2002- dhjetor 2004)

Ali Jakupi

Top