Fjalimi i ministrit të MTI-së, Lutfi Zharku me rastin e prezantimit të "Produktit Turistik të Kosovës" në Shqipëri
Lexo më shumë
Fjalimi i ministrit të MTI-së, Lutfi Zharku në Panairin Ndërkombëtar të Mobilierisë “ALBRELAX 2010”, në Tiranë
Lexo më shumë
Fjalimi i ministrit të MTI-së, Lutfi Zharku me rastin e nënshkrimit të Memorandumeve të Mirëkuptimit me kryetarët e komunave për fazën e dytë të themelimit të qendrave komunale të biznesit
Lexo më shumë
Fjalimi i ministrit Zharku në promovimin publik të Ligjit mbi antidumpingun dhe masat kundërbalancuese
Lexo më shumë
Fjalimi i ministrit të MTI-së, Lutfi Zharku në takimin e Këshillit Konsultativ të NVM-ve
Lexo më shumë
Ekspoze e ministrit të MTI-së, Lutfi Zharku në Kuvendin e Kosovës për Projektligjin për Dizajnin Industrial
Lexo më shumë
Ekspoze e ministrit të MTI-së, Lutfi Zharku në Kuvendin e Kosovës për Projektligjin për marka tregtare
Lexo më shumë
Ekspoze e ministrit të MTI-së, Lutfi Zharku në Kuvendin e Kosovës për Projektligjin për Tregtinë e Mallrave Strategjike
Lexo më shumë
Top