Blerta Binaku, zyrtare e protokollit ne Kabinetin e Ministrit


Zyrtare e protokollit ne Kabinetin e Ministrit

Blerta BinakuAdresa:

Lagjja e Spitalit, rr. "Muharrem Fejza", 100000 - Prishtinë

Kontakti:

+381 (38) 200 36 504

E-mail:

blerta.a. binaku@rks-gov.net

Top