Ministre e Tregtisë dhe Industrisë


Asistente e Ministres

Flora Namani
Adresa:

Lagjja e Spitalit, rr. "Muharrem Fejza", 100000 - Prishtinë

Kontakti:

+381 (38) 200 36 566

E-mail:

flora.namani@rks-gov.net

Top